Cursus ‘Docent in de Vocal Core™’

Wat houdt deze cursus zangdocent in?

Zoals de naam al zegt is deze cursus zangdocent bedoeld voor zangers en zangdocenten die ook zelf willen gaan doceren in de Vocal Core™. De cursus bestaat uit twee delen. Als je de cursus zangdocent in zijn geheel hebt gevolgd mag je je Gecertificeerd Docent in de Vocal Core™ noemen. Om deel te kunnen nemen aan de cursus zangdocent, moet je al een muziek(theater)-opleiding (met zanglessen) hebben gevolgd. Mensen die nog geen zangles van Rein hebben gehad kunnen eerst de ‘basiscursus Vocal Core™ De Kern’ volgen. Mensen die al wel zangles van Rein hebben gehad kunnen direct de cursus ‘Docent in de Vocal Core™ – deel 1’ volgen.

Cursus Zangdocent in de Vocal Core™ Deel 1

Het eerste deel van de cursus Docent in de Vocal Core™ start in het najaar. Hierin wordt de zangmethode behandeld en wordt diep op de achterliggende informatie ingegaan die jij als zangdocent paraat moet hebben, maar die je niet met je leerlingen deelt. Het kerndoel van de Vocal Core™ is dat het zingen helder en begrijpelijk wordt. Ook heeft het lesgeven in de Vocal Core™ in dit cursusdeel een groot aandeel. Je leert de Vocal Core™ helder uit te leggen aan elkaar. Zo kun je bij je medecursisten kijken en van hen leren. De lessen worden direct geëvalueerd. De focus in deel 1 ligt op kennis van de Vocal Core™, zangtechniek en technische oefeningen, maar ook op hoe je als zangdocent een les opbouwt en hoe je een les helder houdt (wanneer vertel je iets wel en wanneer niet; in welke volgorde leg je iets uit).

 

Voorbeeld van een Vocal Core™ certificaat

Cursus Zangdocent in de Vocal Core™ Deel 2

In het tweede deel staat het toepassen van de Vocal Core™ tijdens het lesgeven centraal. Hoe pas je jouw technische kennis toe in een zangles en hoe begeleid je jouw leerling van de technische oefeningen naar het zingen van een nummer. Hoe ga je als zangdocent er voor zorgen dat de leerling niet terug valt in de ‘oude fouten’ als deze een nummer gaan zingen. We bekijken ook veel video’s van zangers om zangtechnische ‘fouten’ te leren herkennen. Welke nummers kies je uit en welke vooral niet. Hoe stel je haalbare doelen; je wilt dat een leerling altijd iets bereikt in een les en niet met vraagtekens weer naar huis gaat. Interpretatie van een nummer wordt een onderdeel van een zangles, maar hoe zorg je er voor dat de zangtechniek de interpretatie van een nummer ondersteunt.

In dit tweede deel wordt de theorie van de Vocal Core™ herhaald, maar is er nog meer plaats voor het zelf lesgeven. Je gaat dan ook lesgeven aan ‘echte’ leerlingen. Na een succesvolle afsluiting van deel 2 ontvang je het ‘Docent in de Vocal Core™’-certificaat (zie boven). 

Praktische informatie:

De cursus Docent in de Vocal Core™ – deel 1 duurt (afhankelijk van het aantal deelnemers) 7 à 8 volle dagen; deze worden in overleg bepaald. De cursus Docent in de Vocal Core™ – deel 2 duurt (afhankelijk van het aantal deelnemers)  9 à 10 volle dagen; deze worden in overleg bepaald.

 De kosten van de cursus zangdocent:

  • Cursus ‘Docent in de Vocal Core™ – deel 1 €795,00* (inclusief het online-Methodeboek van de Vocal Core™ ).
  • Cursus ‘Docent in de Vocal Core™ – deel 2’ €995,00* (inclusief het online-Methodeboek van de Vocal Core™).
  • Het online-Methodeboek Vocal Core™ met de bijbehorende zangoefeningen is voor niet-cursisten te koop voor €75,00* via deze pagina. Je krijgt dan een gebruikerslicentie voor een jaar. Daarna kun je met korting verlengen.

De cursuslocatie is in Amsterdam. Als je geïnteresseerd bent en meer over de cursussen wilt weten, neem dan contact op via het contactformulier.

*Bedragen zijn inclusief BTW